Không lưu sổ đăng ký cổ đông công ty có bị phạt?

Ngày hỏi:11/03/2019

Xin cho tôi hỏi theo Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần phải lưu giữ sổ đăng ký cổ đông của công ty tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Vậy nếu trường hợp công ty cổ phần không thực hiện lưu giữ sổ đăng ký cổ đông theo quy định trên thì có bị coi là phạm pháp và bị xử phạt hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Không lưu sổ đăng ký cổ đông công ty có bị phạt?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   - Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

   - Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

   - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

   - Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

   Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

   Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì công ty cổ phần có trách nhiệp phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông của công ty tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Trường hợp công ty cổ phần không thực hiện lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông theo quy định thì bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

   Theo đó, Tại Điểm đ Khoản 2 và Điểm g Khoản 3 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP có quy định:

   "Điều 34. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

   2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   d) Không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

   ...

   3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   g) Buộc lưu giữ tài liệu theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này."

   Như vậy: Trường hợp doanh nghiệp không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Ngoài ra, còn buộc phải lưu giữ tài liệu theo quy định.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty cổ phần không lưu giữ sổ đăng ký cổ đông tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng và buộc phải lưu giữ sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn