Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên họp giải quyết kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản

Ngày hỏi:08/10/2019

Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới được Viện trưởng VKSTC ban hành thì việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên họp giải quyết kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản được quy định thế nào?

  • Căn cứ Điều 34 Quyết định 435/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định tại phiên họp, Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người tiến hành thủ tục phá sản và người tham gia thủ tục phá sản (nếu có) về các nội dung sau:

   - Thời hạn mở phiên họp theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Phá sản.

   - Thành phần, tư cách pháp lý của người tiến hành thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản (nếu có).

   - Việc quyết định thay đổi người tiến hành thủ tục phá sản.

   - Việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản.

   - Việc giao nộp tài liệu, chứng cứ và xem xét chấp nhận việc giao nộp tài liệu, chứng cứ tại phiên họp.

   - Việc tuân theo pháp luật về trình tự, thủ tục tại phiên họp theo quy định tại các khoản 6 và 7 Điều 44 Luật Phá sản; Điều 14 Thông tư số 01/2015.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn