Kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước theo Luật Cạnh tranh 2018

Ngày hỏi:14/07/2018

Theo Luật Cạnh tranh 2018 thì việc kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào, tôi là Minh Vũ. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh. Trong quá trình tìm hiểu và qua các phương tiện thông tin truyền thông mà tôi được biết thì Quốc hội đã thông qua Luật Cạnh tranh mới quy định về lĩnh vực này. Do đó, tôi có rất nhiều thắc mắc đang cần được giải đáp để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc của mình. Cho tôi hỏi, theo quy định mới thì việc kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước được quy định cụ thể ra sao? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  • Theo Điều 28 Luật Cạnh tranh 2018 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019) thì việc kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước được quy định cụ thể như sau:

   - Nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp sau đây:

   + Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước;

   + Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước;

   + Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Khi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước thực hiện hoạt động kinh doanh khác ngoài lĩnh vực độc quyền nhà nước thì hoạt động kinh doanh đó của doanh nghiệp không chịu sự điều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Cạnh tranh 2018 nhưng vẫn chịu sự điều chỉnh của quy định khác của Luật Cạnh tranh 2018.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Cạnh tranh 2018.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn