Ký kết hợp đồng HTKD

Công ty tôi chuẩn bị ký hợp đồng HTKD nhưng có những vướng mắc muốn dược tư vấn như sau: - Chúng tôi góp vốn bằng quyền sử dụng đất, uỷ quyền cho đối tác hạch toán, lợi nhuận phân chia là LN sau thuế, đối tác bỏ toàn bộ vốn để xây dựng nhà xưởng sản xuất,và đầu tư máy móc trang thiết bị phục cho sản xuất, kinh doanh, làm thế nào để tài sản xây dựng trên đất của chúng tôi đưa vào hạch toán và khấu hao bên đối tác. - Tiền sử dụng đất hàng năm được qui định trong hợp đồng HTKH là tính vào chi phí và đối tác chuyển cho chúng tôi (ngoài lợi nhuận lãi - lỗ ) để chúng tôi nộp cho nhà nước theo thông báo, thì hạch toán như thế nào. - Tài sản cũ trên đất góp vốn của công ty tôi có được khấu hao nữa hay phải thanh lý. - Lợi nhuận sau thuế đối tác yêu cầu phải viết hoá đơn có đúng không? nếu phải viết thì viết như thế nào(văn bản hướng dẫn)?

  Nội dung này được CENSTAF GROUP tư vấn như sau:


  • Do câu hỏi chưa được rõ ràng nên chúng tôi có những giả sử như sau:

   - Nếu cty chị góp vốn bằng QSD Đất với 1 đối tác mà hình thành pháp nhân mới thì chú ý phải làm thủ tục chuyển QSH từ cty chị sang cty mới thành lập do 2 bên bỏ vốn theo tiết a khoản 1 điều 29 luật DN năm 2005.
   Khi hình thành cty mới thì cty mới đầu tư trên đất đã sang tên đổi chủ đúng qui định sẽ được khấu hao phần nhà xưởng và phân bổ chi phí đất vào chi phí nếu QSD đất có thời hạn.

   - Theo như chị hỏi thì cty chị và đối tác HTKD ko hình thành pháp nhân mới mà trong HĐHTKD giao cho đối tác hạch toán, quyết toán.
   Nếu thời gian của HĐHTKD phù hợp với TSCĐ được đầu tư trên đất (nhà xưởng) thì cty đối tác sẽ hạch toán khấu hao TSCĐ trên đất và máy móc thiết bị vào chi phí còn cty chị góp đất mà có thời hạn thì được phân bổ vào chi phí của cty chị. Nếu đất không thời hạn thì ko được khấu hao vào chi phí nhé.

   - Theo PL thuế TNDN hiện hành: Cty chị được nhận LN sau thuế thì khoản LN này khi hạch toán tại cty chị sẽ không phải nộp thuế TNDN nữa.

   - Vì QSD đất vẫn đứng tên cty chị do đó cty chị sẽ là người phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm theo qui định và được hạch toán vào chi phí của cty chị. Nếu cty đối tác mà chuyển tiền sử dụng đất cho cty chị thì được coi là 1 khoản thu nhập của cty chị và trong HĐHTKD có qui định là được tính vào chi phí cho Hợp đồng nên cty chị phải xuất hóa đơn không thuếGTGT thu tiền sử dụng đất để cty đối tác có chứng từ mà hạch toán nếu ko họ cũng ko có chi phí để quyết toán cho dự án hợp tác giữa 2 bên.


   CTy chị có thu nhập và chi phí sử dụng đất trừ đi là hết, điều này lẽ ra nếu ko có sự hợp tác này thì chi phí sử dụng đất tính vào chi phí bên cty chị nhưng khi có HĐHT thì nó lại được tính vào dự án chung của 2 bên nhưng lưu ý là phải xuất hóa đơn tài chính đúng qui định.
   Việc hạch toán kế toán: cty chị phải thực hiện đúng theo chế độ kế toán là TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của BTC.

   - Nếu TS cũ trên đất của cty chị mà tiếp tục được sử dụng cho cty chị thì được khấu hao vào chi phí. Nếu chỉ sử dụng cho sự hợp tác chung thì khấu hao vào chi phí của cty chị nhưng sau này phải xuất hóa đơn cho đối tác hạch toán và nếu ko sử dụng nữa (đập bỏ, tháo dỡ TSCĐ) thì không được khấu hao vào chi phí vì TSCĐ này không còn tham gia vào hoạt động SXKD nữa mà phải ghi giảm TSCĐ. Nếu thanh lý thì xuất hóa đơn GTGT đầu ra và phần giá trị còn lại được xác định là chi phí.


   * Chú ý nếu tự dưng hủy bỏ TSCĐ và cũng chẳng phải bán thanh lý thì phần GTCL của TSCĐ không được tính vào chi phí thuế (chi phí được trừ) mà là chi phí kế toán nhé.

   - LN sau thuế mà lại viết hóa đơn tài chính theo yêu cầu của cty đối tác là sai bởi vì LN không thể là chi phí tiếp tục cho dự án đấy (lấy hóa đơn làm chi phí) mà các bên đã thỏa thuận trong HĐHTKD là chia LN sau thuế cơ mà. Ko có văn bản nào hướng dẫn LN phải viết hóa đơn cả như vậy là sai luật nhé.

   - Nếu các bên qui định chia doanh thu thì cty chị xuất hóa đơn tài chính cho họ được (TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC) còn chia LN thì căn cứ vào Biên bản chia LN 2 bên và chứng từ chuyển tiền để hạch toán thôi.


  Nguồn:

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn