Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/12/2022

Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu? Cơ quan thu lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở đâu? Xin cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp online có mất tiền không? Xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị hư hỏng có mất phí không?

Tôi dự định tự thành lập doanh nghiệp, còn một số thủ tục tôi chưa chắc chắn cần được tư vấn. Cho tôi xin hỏi là phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mất bao nhiêu tiền? Nếu tôi đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp online thì có mất phí hay không? Xin cảm ơn!

  • Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bao nhiêu?

   Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC ' onclick="vbclick('655DE', '383231');" target='_blank'>Thông tư 47/2019/TT-BTC ' onclick="vbclick('655DE', '383231');" target='_blank'>Điều 4 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu phí, lệ phí như sau:

   Mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

   Căn cứ Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC như sau:

   Stt

   Nội dung

   Đơn vị tính

   Mức thu

   1

   Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp)

   Đồng/lần

   50.000

   2

   Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

   a

   Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

   Đồng/bản

   20.000

   b

   Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

   Đồng/bản

   40.000

   c

   Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp

   Đồng/báo cáo

   150.000

   d

   Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

   Đồng/lần

   100.000

   đ

   Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

   Đồng/tháng

   4.500.000

   Theo đó, bạn đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ đóng lệ phí là 50.000 đồng/lần tại cơ quan thu lệ phí.

   2. Cơ quan thu lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ở đâu?

   Tại Điều 3 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thu phí, lệ phí như sau:

   1. Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là tổ chức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

   2. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

   3. Cơ quan đăng ký đầu tư là tổ chức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông.

   Như vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan thu lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tuỳ theo đối tượng thực hiện đăng ký theo quy định trên.

   3. Xin cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp online có mất tiền không?

   Theo Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về các đối tượng được miễn phí, lệ phí như sau:

   1. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

   2. Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

   3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

   4. Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

   5. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

   Theo quy định trên, khi doanh nghiệp đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp online sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

   4. Xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị hư hỏng có mất phí không?

   Theo Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

   1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

   b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;

   c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

   d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

   2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

   Căn cứ Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 47/2019/TT-BTC như sau:

   Stt

   Nội dung

   Đơn vị tính

   Mức thu

   1

   Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp)

   Đồng/lần

   50.000

   2

   Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

   a

   Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

   Đồng/bản

   20.000

   b

   Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

   Đồng/bản

   40.000

   c

   Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp

   Đồng/báo cáo

   150.000

   d

   Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

   Đồng/lần

   100.000

   đ

   Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

   Đồng/tháng

   4.500.000

   Căn cứ các quy định trên, trường hợp xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất sẽ phải đóng lệ phí là 50.000 đồng/lần.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn