Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/04/2022

Liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, cho em hỏi: Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định thế nào? Cảm ơn!

  • Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III-3 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

   PHỤ LỤC III-3

   TÊN DOANH NGHIỆP
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………..

   ……, ngày…… tháng…… năm ……

   THÔNG BÁO

   Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

   Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch .............................1

   Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....

   Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Địa điểm kinh doanh:

   Điện thoại (nếu có) Fax (nếu có):

   Email (nếu có): Website (nếu có):

   Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

   ................................................................................................................................................................

   Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

   ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
   (Ký và ghi họ tên)2

   ______________________

   1

   - Trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

   - Trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh dự định đặt địa chỉ mới.

   2 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn