Miễn thuế TNDN 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với những loại thu nhập nào của doanh nghiệp?

Ngày hỏi:12/03/2019

Miễn thuế TNDN 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với những loại thu nhập nào của doanh nghiệp? Mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi

Trần Thu Thảo (076***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

   Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

   - Thu nhập của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này; (Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP)

   - Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   Trên đây là nội dung quy định về những loại thu nhập mà doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn