Một công ty nắm giữ 93% vốn điều lệ có được xem là công ty mẹ không?

26/04/2022

Một công ty nắm giữ 93% vốn điều lệ có được xem là công ty mẹ của doanh nghiệp không? Căn cứ quy định nào?

  • Khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

   - Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

   - Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

   Như vậy, đối chiếu quy định trên trường hợp một công ty nắm giữ 93% vốn điều lệ được xem là công ty mẹ của doanh nghiệp.

   Từ 1/1/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, quy định về tiêu chí xác định công ty mẹ, công ty con vẫn giữ đúng tinh thần theo Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn