Muốn giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

26/04/2022

Cháu chào luật sư. Công ty cháu là công ty cổ phần: - Thành lập ngày 15/08/2012; - Vốn điều lệ là 3.000.000.000 đồng ứng với tổng số cổ phần là 300.000 , đều là cổ phần phổ thông,  mệnh giá vổ phần là 10.000đ;  - Gồm 03 cổ đông sáng lập: Cổ đông 1: Số cổ phần 180.000; cổ đông 2: Số cổ phần là 30.000, cổ đông 3: số cổ phần là 90000. - Người đại diện theo pháp luật: Cổ đông 1 - chức danh giám đốc . Không có chủ tịch hội đồng quản trị. Giám đốc công ty cháu đang muốn giảm vốn điều lệ của công ty xuống còn từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ thôi. Vậy cháu xin hỏi luật sư là các điều kiện để giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần? Thủ tục để có thể được giảm vốn điều lệ.  Cháu cảm ơn ạ

  • Công ty cổ phần không được giảm vốn điều lệ bạn a.

   Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần đã phát hành của công ty, cổ đông là người sở hữu ít nhất 1 cổ phần. Cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

   Bạn có thể chuyển hình thức sáng Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên và giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 TV trở lên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn