Nghĩa vụ của thành viên tổ hợp tác

Ngày hỏi:14/10/2019

Song song với quyền lợi của thành viên tổ hợp tác thì theo quy định mới của Chính phủ: Nghĩa vụ của thành viên tổ hợp tác được quy định như thế nào? Mong nhận được kết quả hỗ trợ!

  • Nghĩa vụ của thành viên tổ hợp tác được quy định tại Điều 9 Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019), cụ thể như sau:

   - Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động của tổ hợp tác.

   - Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

   - Thực hiện các quy định trong hợp đồng hợp tác theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và bảo đảm lợi ích chung của tổ hợp tác.

   - Góp đủ và đúng thời hạn tài sản, công sức đã cam kết tại hợp đồng hợp tác.

   - Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng hợp tác và pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn