Người nào phải ký vào điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên?

26/04/2022

Tôi đang chuẩn bị điều lệ để đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng hai thành viên trở lên. Các bạn cho tôi hỏi, trong điều lệ của tôi phải có các chữ ký của ai thì mới hợp lệ? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  • Theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay thì điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạng hai thành viên trở lên bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạng hai thành viên trở lên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

   - Ngành, nghề kinh doanh;

   - Vốn điều lệ;

   - Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên công ty;

   - Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty;

   - Cơ cấu tổ chức quản lý;

   - Người đại diện theo pháp luật đối với công ty;

   - Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

   - Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

   - Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp;

   - Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

   - Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

   - Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 thì điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạng hai thành viên trở lên phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn