Người tiêu dùng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng bán hàng tận cửa?

26/04/2022
Hiện nay, có một số cơ sở kinh doanh phát triển dịch vụ bán hàng tận cửa. Đề nghị quý báo cho biết pháp luật có quy định thế nào về loại hợp đồng dịch vụ này và người tiêu dùng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng đã giao kết hay không? Nguyễn Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội)
  • Thạc sĩ, luật sư Lê Việt Nga (Công ty Luật số 5 - Quốc gia, ĐT: 04.37622620; website: www.luatsuvietnam.vn) trả lời:

   - Tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 27-10-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quy định: Bán hàng tận cửa là trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện việc bán hàng hóa tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng.

   Điều 19 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP quy định:

   1. Người bán hàng tận cửa là người của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Khi thực hiện việc bán hàng tận cửa, người bán hàng có nghĩa vụ sau đây: a) Giới thiệu tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, trụ sở của tổ chức, cá nhân kinh doanh, chịu trách nhiệm về đề nghị giao kết hợp đồng; b) Không được tiếp tục đề nghị giao kết hợp đồng khi người tiêu dùng đã từ chối; c) Giải thích cho người tiêu dùng về điều kiện của hợp đồng, thông tin khác mà người tiêu dùng quan tâm liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

   2. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, hợp đồng bán hàng tận cửa phải được lập thành văn bản và giao cho người tiêu dùng một bản.

   3. Trong thời hạn ba (3) ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng, người tiêu dùng có quyền yêu cầu đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng đã giao kết và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân kinh doanh. Trước khi hết thời hạn này, người bán hàng tận cửa không được phép yêu cầu người tiêu dùng thanh toán hoặc thực hiện các nội dung hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   4. Trường hợp hợp đồng bán hàng tận cửa được lập thành văn bản, khi ký kết hợp đồng bán hàng tận cửa, người tiêu dùng phải tự ghi ngày, tháng giao kết hợp đồng.

   5. Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của người bán hàng tận cửa.

   Như vậy, khi thực hiện dịch vụ bán hàng tận cửa thì người bán hàng tận cửa phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo pháp luật quy định. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng đã giao kết trong thời hạn và thủ tục thông báo theo quy định nêu trên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn