Nguồn hình thành tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác

26/04/2022

Theo quy định mới của Chính Phủ thì họ quy định như thế nào về các nguồn hình thành tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác? Mong anh chị phản hồi lại thông tin giúp tôi! Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019), có nội dung quy định như sau:

   1. Tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác hình thành từ các nguồn:

   a) Đóng góp của thành viên tổ hợp tác bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản;

   b) Phần được trích từ hoa lợi, lợi tức sau thuế;

   c) Các thành viên tổ hợp tác cùng tạo lập;

   d) Hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước hoặc các cá nhân, tổ chức khác tài trợ, tặng, cho chung;

   đ) Các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn