Nguyên tắc áp dụng quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày hỏi:18/11/2020

Em muốn hỏi về nguyên tắc áp dụng quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Xin được hỗ trợ theo quy định mới.

 • Nguyên tắc áp dụng quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
  (ảnh minh họa)
 • Theo Điều 3 Nghị định 132/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 20/12/2020) quy định về nguyên tắc áp dụng như sau:

  - Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động để kê khai, xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện.

  - Cơ quan thuế quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế tương ứng với giá trị tạo ra từ bản chất giao dịch, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không công nhận các giao dịch liên kết không theo nguyên tắc giao dịch độc lập làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết đó để xác định đúng nghĩa vụ thuế quy định của Nghị định này.

  Trên đây là nội dung về nguyên tắc áp dụng quản lý thuế đối với doanh nghiệp có liên kết theo quy định mới nhất.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
 • Điều 3 Nghị định 132/2020/NĐ-CP Tải về
  đang tải....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn