Nguyên tắc chuyển xếp lương đối với cán bộ, viên chức làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể

26/04/2022

Nguyên tắc chuyển xếp lương đối với cán bộ, viên chức làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Hải, hiện đang làm việc tại Quận 8, Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc chuyển xếp lương đối với cán bộ, viên chức làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Nguyên tắc chuyển xếp lương đối với cán bộ, viên chức làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  • Theo quy định tại Mục 2 Hướng dẫn 07/HD-BTCTW năm 2017 về xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty có vốn nhà nước chi phối do Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Khi chuyển xếp lương đối với cán bộ, viên chức làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể cần bảo đảm nguyên tắc tại Điều 4 Quyết định số 128-QĐ/TW, cụ thể như sau:

   2.1. Nguyên tắc chuyển xếp lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty có 100% vốn nhà nước

   a) Đối với người giữ chức vụ (bầu cử, bổ nhiệm)

   - Bí thư đảng ủy hưởng lương chức vụ (chức danh) như bảng lương tổng giám đốc, (giám đốc) của công ty;

   - Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Công đoàn hưởng lương chức vụ (chức danh) như bảng lương phó tổng giám đốc, (phó giám đốc) của công ty;

   - Bí thư Đoàn Thanh niên, phó chủ tịch Công đoàn, trưởng các ban của đảng xếp lương chức vụ hoặc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ tương ứng của chức danh trưởng phòng (ban) của công ty ban hành;

   - Phó bí thư Đoàn Thanh niên, phó các ban của đảng xếp lương chức vụ hoặc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ tương ứng của phó phòng (ban) của công ty ban hành;

   b) Người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể (nếu có) xếp lương như viên chức cùng trình độ và cùng thời gian công tác ở công ty.

   2.2. Cách chuyển xếp lương trong tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối

   Đảng ủy tổng công ty, công ty phối hợp với người đại diện phần vốn nhà nước trong tổng công ty, công ty và các thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức, xây dựng bảng lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong công ty đảm bảo nguyên tắc nêu tại Khoản 2.1 của Hướng dẫn này.

   2.3. Các nguồn thu nhập khác được hưởng theo nguyên tắc:

   Hàng tháng, người đảm nhận các chức vụ (chức danh) chuyên trách công tác đảng, đoàn thể và người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể (nếu có) trong tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối còn được hưởng các khoản tiền lương gắn với hiệu quả công việc; tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và của công ty ban hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nguyên tắc chuyển xếp lương đối với cán bộ, viên chức làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Hướng dẫn 07/HD-BTCTW năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn