Nguyên tắc kế toán Tài khoản 381 - Tài sản khác của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:12/03/2019

Theo thông tin tôi được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc kế toán Tài khoản 381 - Tài sản khác của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Nguyên tắc kế toán Tài khoản 381 - Tài sản khác của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   a. Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản khác của TCVM, như: Chi phí trả trước là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả kinh doanh của nhiều kỳ kế toán; và các tài sản khác của TCVM chưa được phản ánh tại các tài khoản khác.

   b. Các nội dung được phản ánh là chi phí trả trước, gồm:

   - Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê hoạt động TSCĐ (quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng làm việc, cửa hàng và TSCĐ khác) phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhiều kỳ kế toán;

   - Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm tài sản,...) và các loại lệ phí mà TCVM mua và trả một lần cho nhiều kỳ kế toán;

   - Công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán;

   - Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn TCVM không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phân bổ tối đa không quá 3 năm;

   - Chi phí xử lý tài sản đảm bảo nợ;

   - Các khoản chi phí trả trước khác phục vụ cho hoạt động của nhiều kỳ kế toán;

   - Tài sản khác ngoài các khoản nói trên.

   c. Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý.

   d. Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước theo từng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Các khoản chi phí trả trước phát sinh trong kỳ;

   - Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ;

   - Các tài sản khác của TCVM.

   Bên Có:

   - Các khoản chi phí trả trước đã tính vào chi phí trong kỳ;

   - Số tiền thu hồi chi phí xử lý tài sản đảm bảo nợ;

   - Các tài sản khác của TCVM đã xử lý.

   Số dư bên Nợ:

   - Các khoản chi phí trả trước chưa tính vào chi phí kinh doanh trong kỳ;

   - Chi phí xử lý tài sản đảm bảo nợ chưa thu được;

   - Giá trị các tài sản khác của TCVM cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Nguyên tắc kế toán Tài khoản 381 - Tài sản khác của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn