Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác từ 25/11/2019

Ngày hỏi:14/10/2019

Theo tôi được biết thì Chính Phủ vừa có ban hành văn bản pháp luật mới quy định về thành lập tổ hợp tác. Tôi đang nghiên cứu sự thay đổi nội dung quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Vì vậy, nhờ Ban tư vấn hỗ trợ quy định mới về vấn đề này. Chân thành cảm ơn!

 • Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác từ 25/11/2019
  (ảnh minh họa)
 • Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác được quy định tại Điều 4 Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019), cụ thể như sau:

  - Tổ hợp tác hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác.

  - Cá nhân, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập và rút khỏi tổ hợp tác.

  - Thành viên tổ hợp tác có quyền dân chủ, bình đẳng trong việc quyết định tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Quyết định theo đa số trừ trường hợp hợp đồng hợp tác, Bộ luật dân sự và pháp luật có liên quan quy định khác.

  - Cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

  Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn