Nguyên tắc và kết cấu tài khoản 366 - Chi dự án của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:12/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các nguyên tắc kế toán và kết cấu nội dung phản ánh của tài khoản của tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Nguyên tắc và kết cấu tài khoản 366 - Chi dự án của tổ chức tài chính vi mô như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc và kết cấu tài khoản 366 - Chi dự án của tổ chức tài chính vi mô
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 24 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 366 - Chi dự án của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này phản ánh các khoản chi dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước hoặc Nhà tài trợ giao cho TCVM và không vì mục đích lợi nhuận của TCVM. Các khoản chi dự án được trang trải bằng nguồn kinh phí dự án do Ngân sách Nhà nước cấp hoặc được viện trợ, tài trợ không hoàn lại.

   - TCVM phải mở sổ kế toán chi tiết chi dự án theo từng nguồn kinh phí, theo niên độ kế toán, ...

   - Hạch toán chi dự án phải đảm bảo thống nhất với công tác lập dự toán và phải đảm bảo sự khớp đúng, thống nhất giữa sổ kế toán với chứng từ và Báo cáo tài chính.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   Các khoản chi dự án thực tế phát sinh.

   Bên Có:

   - Các khoản chi dự án sai quy định không được phê duyệt, phải xuất toán thu hồi;

   - Số chi dự án được duyệt quyết toán với nguồn kinh phí dự án.

   Số dư bên Nợ:

   Các khoản chi dự án chưa được quyết toán hoặc quyết toán chưa được duyệt y tại thời điểm báo cáo.

   Trên đây là quy định về Nguyên tắc và kết cấu tài khoản 366 - Chi dự án của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn