Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 382 - Ủy thác cho vay của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:12/03/2019

Xin chào ban biên tập, theo thông tin tôi được biết Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 382 - Ủy thác cho vay của tổ chức tài chính vi mô như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 26 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 382 - Ủy thác cho vay của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền TCVM chuyển cho các tổ chức nhận ủy thác để thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng theo thỏa thuận hợp đồng ủy thác đã ký kết.

   - TCVM mở tài khoản chi tiết để theo dõi từng tổ chức nhận ủy thác, từng loại ủy thác cấp tín dụng.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   Số tiền TCVM đem đi ủy thác cho vay.

   Bên Có:

   Số tiền tổ chức nhận ủy thác thanh toán theo hợp đồng.

   Số dư Nợ:

   Số tiền ủy thác cho vay còn lại cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 382 - Ủy thác cho vay của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn