Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 420 - Tiền gửi của khách hàng của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:14/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 420 - Tiền gửi của khách hàng như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 420 - Tiền gửi của khách hàng của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   a. Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền gửi tại TCVM bao gồm tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của các khách hàng tài chính vi mô và khách hàng khác.

   b. TCVM phải mở sổ theo dõi chi tiết các khoản tiền gửi theo từng khách hàng, kỳ hạn,...

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   Số tiền khách hàng rút ra.

   Bên Có:

   - Số tiền khách hàng gửi vào.

   - Số tiền lãi nhập gốc tiền gửi của khách hàng.

   Số dư Có:

   Phản ánh số tiền của khách hàng đang gửi tại TCVM cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 420 - Tiền gửi của khách hàng của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn