Nhóm giải pháp 6 thực hiện kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030

26/04/2022

Cho hỏi Thủ tướng chính phủ mới ban hành quy định về kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030, thì nhóm giải pháp số 6 để thực hiện kế hoạch này được quy định thế nào?

  • Nhóm giải pháp 6 thực hiện kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhóm giải pháp số 6 thực hiện kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030 như sau:

   Nhóm giải pháp 6: Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững.

   - Các bộ, ngành và địa phương chủ động thực hiện rà soát và đề xuất phương án thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước cho các tổ chức hiệp hội thực hiện giai đoạn 2021-2025, gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.

   - Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, đề xuất hoàn thiện khung pháp luật, chính sách đối với việc hình thành và hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hiệp hội ngành nghề nhằm tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội ngành nghề phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả trong công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp hội viên phát triển.

   - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh ở Việt Nam, đề xuất kiến nghị Chính phủ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh giai đoạn 2020-2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

   - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các tổ chức hiệp hội khác:

   + Tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp hội viên nâng cao trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân

   + Tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để khuyến nghị chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia; nhân rộng các mô hình quản lý, quản trị hiệu quả, bền vững giúp giải quyết các thách thức phát triển bền vững.

   + Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, tôn vinh các doanh nghiệp tư nhân có đóng góp lớn về bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn