Những ai phải ký vào điều lệ công ty hợp danh khi đăng ký doanh nghiệp?

26/04/2022

Pháp luật quy định điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của các cá nhân cố thẩm quyền trong công ty. Vậy cho tôi hỏi, đối với công ty hợp danh thì có phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên góp vốn trong điều lệ công ty hợp danh khi đăng ký doanh nghiệp không? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn rất nhiều!

  • Theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay thì điều lệ công ty hợp danh bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty hợp danh phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

   - Ngành, nghề kinh doanh;

   - Vốn điều lệ;

   - Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên góp vốn;

   - Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty;

   - Cơ cấu tổ chức quản lý;

   - Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

   - Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

   - Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

   - Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

   - Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 thì điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh của các thành viên hợp danh.

   Như vậy, pháp luật nước ta hiện nay không quy định phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên góp vốn trong điều lệ của công ty hợp danh khi đăng ký doanh nghiệp.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn