Nội dung báo cáo đánh giá tác động xã hội của doanh nghiệp

26/04/2022

Công ty tôi là doanh nghiệp xã hội và theo quy định thì phải lập báo cáo đánh giá tác động xã hội. Tôi muốn biết nội dung báo cáo đánh giá tác động xã hội của doanh nghiệp xã hội được thực hiện như thế nào?

  • Khoản 2 Điều 10 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định Báo cáo đánh giá tác động xã hội được lập theo mẫu và phải có nội dung sau đây:

   a) Tên, mã số doanh nghiệp.

   b) Các khoản ưu đãi, viện trợ hoặc tài trợ đã nhận được.

   c) Các hoạt động doanh nghiệp đã thực hiện trong năm; các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã giải quyết.

   d) Các lợi ích và tác động xã hội mà doanh nghiệp đã đạt được và các nhóm đối tượng được hưởng lợi tương ứng; nêu rõ các số liệu chứng minh về tác động và lợi ích đã đạt được (nếu có).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn