Nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó

26/04/2022

Tôi tên là Trần Trọng Nhân, địa chỉ mail trong_nhan_123****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó được quy định như thế nào? Tôi có nghe nói Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, và cũng có một số thay đổi mới. Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan đến hoạt động đua ngựa giải trí nên khá quan tâm tới vấn đề này. Mong các anh chị tư vấn giùm tôi, chúc các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật sức khỏe và công việc thành đạt. Trân trọng!

  • Nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó được hướng dẫn tại Điều 33 Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (có hiệu lực từ ngày 31/03/2017), theo đó:

   1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó phải có các nội dung sau:

   a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;

   b) Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   c) Đại diện pháp luật của doanh nghiệp;

   d) Loại hình đặt cược;

   đ) Địa chỉ nơi đặt trường đua;

   e) Phương thức phân phối vé đặt cược;

   g) Địa bàn kinh doanh đặt cược;

   h) Thời hạn hiệu lực;

   i) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.

   2. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá thời hạn hoạt động của dự án quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó có hiệu lực thi hành, trừ các trường hợp quy định tại Điều 79 của Nghị định này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó, được quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn