Phần trích lập dự phòng tại doanh nghiệp

26/04/2022

Tôi muốn hỏi về phần trích lập dự phòng tại doanh nghiệp như sau: - Năm 2009 Cty tôi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là: 30tr. - Năm 2010 Cty tôi tiếp tục trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là: 46tr Trong năm 2010 này Cty chúng tôi hoàn nhập khoản phải thu khó đòi của năm 2009 là: 18tr. Vậy số dự phòng hiện tại của tôi là 34tr hay là 58tr vậy thư ký luật? Xin chân thành cảm ơn! Trân trọng!

  • Chị vui lòng kiểm tra lại các hồ sơ sổ sách của đơn vị để xác định chính xác nội dung này theo hướng dưới đây.

   Về việc xử lý khoản trích lập dự phòng khi tính trích lập hàng năm thì Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn như sau: Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi.

   3. Xử lý khoản dự phòng:

   - Khi các khoản nợ phải thu được xác định khó đòi, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo các quy định tại điểm 2 Điều này; nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư dự phòng nợ phải thu khó, thì doanh nghiệp không phải trích lập;

   - Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, thì doanh nghiệp phải trích thêm vào chi phí quản lý doanh nghiệp phần chênh lệch;

   - Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

   Theo đó, về việc trích lập năm 2010 thì chị cần phải xác định lại xem số trích lập năm 2010 của công ty chị là trích lập thêm (theo đoạn màu đỏ) hay là tổng mức trích (đoạn màu xanh) ? Nếu là tổng mức trích thì tại đầu năm 2011 số dư dự phòng sẽ là 28 triệu. Nếu là trích lập thêm vậy thì chị cần phải xác định lại số dư của năm 2009 là bao nhiêu (là 30 triệu ?), số dư dự phòng tại đầu năm 2011 sẽ là số dư của năm 2009 cộng với 28 triệu nêu trên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư 228/2009/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn