Phó giám đốc có được ký vào biên bản thanh lý hợp đồng?

26/04/2022

Công ty em có ký kết hợp đồng xây dựng và bây giờ muốn thanh lý hợp đồng. Cho em hỏi Biên bản thanh lý hợp đồng do Phó giám đốc công ty em (không là đại diện pháp luật) ký thì cần những điều kiện gì để Biên bản này vẫn có giá trị pháp lý? Có cần giấy ủy quyền không hay Phó giám đốc có thẩm quyền đương nhiên ký kết, có điều kiện về giấy ủy quyền không? Và trong trường hợp Điều lệ có quy định phó giám đốc có thẩm quyền ký kết thì có cần văn bản ủy quyền không?

  • Phó giám đốc có được ký vào biên bản thanh lý hợp đồng?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định cụ thể về người đại diện theo pháp luật mà chỉ xác định ai là người đại diện trong doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp: (Chủ tịch hội đồng thành viên và Giám đốc đối với Công ty TNHH, Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc đối với công ty cổ phần…).

   Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

   Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   ...

   Như vậy, nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì Phó giám đốc công ty không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, do đó, nếu muốn ký kết hợp đồng xây dựng và thanh lý hợp đồng thì phải được Giám đốc công ty ủy quyền, trong giấy ủy quyền ghi rõ phạm vi ủy quyền. Khi đó biên bản thanh lý hợp đồng thu mới có đủ căn cứ pháp lý để các bên thực hiện.

   Nếu Điều lệ có quy định Phó giám đốc có thẩm quyền ký kết thì trong trường hợp này không cần phải có sự ủy quyền từ Giám đốc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn