Quản lý chính sách ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là như thế nào?

Ngày hỏi:15/12/2016

Quản lý chính sách ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Tiên, đang sinh sống tại Quảng Ngãi. Hiện tôi đang muốn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hổ trợ, có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Quản lý chính sách ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là như thế nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Mỹ Tiên (tiennguyen***@gmail.com)

 • Quản lý chính sách ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được quy định tại Điều 13 Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ như sau:

  1. Đối tượng được hưởng ưu đãi của Nghị định này nếu khai báo không trung thực và sử dụng các chính sách ưu đãi không đúng mục đích thì bị thu hồi các ưu đãi được hưởng.

  2. Trường hợp đối tượng được hưởng nhiều ưu đãi cùng loại thì chỉ được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành.

  3. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, thẩm quyền của mình có trách nhiệm chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra và quyết định thu hồi các ưu đãi.

  Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quản lý chính sách ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn