Quản tài viên phạm tội có bị thu hồi giấy chứng nhận hành nghề?

Ngày hỏi:14/03/2019

Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Do 1 lần nhậu say và có qua lại với người bàn bên, tôi đã gây thương tích và đang bị tạm giam. Xin hỏi tôi còn có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên không?

  • Điều 15 Luật Phá sản 2014 quy định:

   1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

   a) Là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   b) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

   c) Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, kiểm toán viên;

   d) Bị thay đổi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này trong hai vụ việc phá sản trở lên.

   2. Chính phủ quy định chi tiết việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

   Như vậy, trường hợp bạn cố ý gây thương tích và đang bị tạm giam điều tra thì cần xem xét xem bạn có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự không. Chỉ khi bản án có hiệu lực pháp luật thì bạn mới bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn