Quy định hoạt động góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

26/04/2022

Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Thị Lệ Quỳnh, tôi đang dự định góp vốn vào một hợp tác xã vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang có nguyện vọng tham gia đại hội quản trị hợp tác xã, nên tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này. Nhưng tôi không biết các quy định về góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã. Cho tôi hỏi, pháp luật quy đinh việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Lệ Quỳnh (quynh*****@gmail.com)

  • Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã. Cụ thể là:

   Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và các quy định có liên quan.

   Trong đó, việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bảo đảm:

   - Được đại hội thành viên quyết định, thông qua;

   - Việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp chỉ thực hiện đối với những ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   - Không được sử dụng các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp;

   - Tổng mức đầu tư của việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp không được vượt quá 50% vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

   - Hoạt động kinh doanh có lãi từ ít nhất 02 năm liên tiếp gần nhất.

   - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo tại Thông tư 83/2015/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn