Quy định thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

26/04/2022

Việc thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Thị Lệ Duyên, hiện tại đang là thành viên góp vốn của một hợp tác xã nông nghiệp. Thời gian vừa qua, để phục vụ nhu cầu cá nhân, tôi đã tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Cho tôi hỏi, việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Lệ Duyên (duyen*****@gmail.com)

  • Quy định thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
   (ảnh minh họa)
  • Việc thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 83/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể là:

   Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định tại các Điều 32, 34 của Luật Hợp tác xã, điều lệ, quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các quy định của pháp luật có liên quan.

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập Thư Ký Luật đã trích dẫn ở trên thì khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã muốn thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì phải có sự đồng ý của Hội đồng thành viên. Trong đó có các trường hợp sau đây:

   - Trường hợp 1: Việc đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định để phục vị hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì chỉ được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

   - Trường hợp 2: Việc đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định để phục vị hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà tài sản có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì chỉ được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 50% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

   Đối với ngành kinh doanh đặc thù có quy định riêng về đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định theo chuyên ngành, ngoài việc thực hiện quy định nêu trên còn phải thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thực hiện đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo quy định tại Thông tư 83/2015/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn