Quy định về chế độ kiểm tra trong việc kiểm sát giải quyết phá sản

Ngày hỏi:09/10/2019

Cho tôi hỏi chế độ kiểm tra trong việc kiểm sát gải quyết phá sản được quy định thế nào? Nhờ ban biên tập giải đáp thắc mắc.

  • Căn cứ Điều 42 Quyết định 435/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định chế độ kiểm tra trong việc kiểm sát gải quyết phá sản như sau:

   - Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

   - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kiểm tra nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

   - Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong phạm vi thuộc thẩm quyền.

   - Viện kiểm sát nhân dân các cấp có trách nhiệm tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản của Viện kiểm sát cấp mình.

   - Chế độ kiểm tra được thực hiện theo quy định về công tác kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn