Quy định về góp vốn thành lập Công ty TNHH 2TV

26/04/2022

Chúng tôi muốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên gồm một người Việt Nam và một người nước ngoài (mỗi người góp 50%), nghe nói luật mới cho phép người nước ngoài tham gia góp vốn đầu tư trong nước được áp dụng từ ngày 01/07/2015. Xin hỏi vào tháng 4 người nước ngoài có giấy xác nhận của ngân hàng chứng nhận có đủ tiền góp vốn trong tài khoản, vậy đến ngày 02/07/2015 nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp, vậy có phải làm lại giấy xác nhận của ngân hàng hay không?

  • Căn cứ quy định tại Điều 22 Luật đầu tư 2014thì trước khi thành lập công ty TNHH hai thành viên, nhà đầu tư nước ngoài và phía Việt Nam phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài và phía Việt Nam tiếp tục thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

   Nhà đầu tư nước ngoài và phía Việt Nam thực hiện dự án đầu tư thông qua doanh nghiệp được đăng ký thành lập.

   Về hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Luật Đầu tư 2005 và Luật Đầu tư 2014 đều có quy định yêu cầu nhà đầu tư phải có báo cáo, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của mình để thực hiện dự án đầu tư . Trên thực tế, để chứng minh cho năng lực tài chính của nhà đầu tư là cá nhân, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư, trong đó số tiền tối thiểu ít nhất phải bằng số vốn góp của nhà đầu tư đó. Đồng thời, nhà đầu tư cảm kết sử dụng số tiền đó để thực hiện góp vốn, thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

   Hiện nay chưa có quy định về thời hạn hiệu lực của văn bản chứng minh cho năng lực tài chính của nhà đầu tư. Tuy nhiên, thời điểm cấp Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư càng gần với thời điểm nộp hồ sơ thì càng đảm bảo tính chính xác để chứng minh cho năng lực tài chính của nhà đầu tư cũng như tạo thuận lợi trong việc được cơ quan giải quyết hồ sơ chấp thuận. Theo hướng dẫn của cơ quan giải quyết hồ sơ, cũng như thực tiễn áp dụng thì đối với những giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cung cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trong đó, thời điểm hợp pháp hóa lãnh sự thông thường không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

   Vì vậy, trong trường hợp của ông, để thuận lợi trong việc giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu từ thời điểm cấp giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đến thời điểm nộp hồ sơ đã quá 3 tháng thì nhà đầu tư nên đề nghị ngân hàng cung cấp Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng mới (được hợp pháp hóa lãnh sự) gần với thời điểm nộp hồ sơ (trong thời hạn 03 tháng) để được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn