Quy định về kiểm sát quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản năm 2019

Ngày hỏi:03/10/2019

Cho tôi hỏi khi phát hiện quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản có vi phạm thì công chức kiểm sát phải làm gì? Nhờ ban biên tập giải đáp thắc mắc.

  • Căn cứ Điều 24 Quyết định 435/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định kiểm sát quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản như sau:

   - Công chức kiểm sát việc gửi quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Phá sản; thẩm quyền ban hành, nội dung quyết định. Nếu phát hiện quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản có vi phạm thì báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình thực hiện quyền kiến nghị theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Phá sản.

   - Trường hợp có đơn đề nghị xem xét lại quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản của người tham gia thủ tục phá sản, kiến nghị của Viện kiểm sát với Chánh án Tòa án đang giải quyết thủ tục phá sản về quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản thì công chức kiểm sát việc gửi quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị theo quy định tại khoản 4 Điều 86 Luật Phá sản; thời hạn, thẩm quyền, nội dung quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 86 Luật Phá sản. Nếu phát hiện vi phạm thì công chức tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình thực hiện quyền kiến nghị.

   => Như vậy, khi phát hiện quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản có vi phạm thì công chức kiểm sát phải báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình thực hiện quyền kiến nghị.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn