Quy định về tên, biểu tượng tổ hợp tác

Ngày hỏi:15/10/2019

Theo quy định mới thì tên, biểu tượng tổ hợp tác được quy định như thế nào ạ? Vì tôi được biết là vừa có quy định mới đuợc ban hành về tổ hợp tác, tôi muốn được cung cấp nội dung quy định để nghiên cứu về vấn đề thành lập tổ hợp tác.

  • Tên, biểu tượng tổ hợp tác được quy định tại Điều 13 Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019), cụ thể như sau:

   - Tổ hợp tác có quyền chọn tên, biểu tượng của mình phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này và không trùng lặp với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trong địa bàn cấp xã.

   - Tên của tổ hợp tác chỉ bao gồm hai thành tố sau đây:

   + Loại hình “Tổ hợp tác”;

   + Tên riêng của tổ hợp tác. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho tổ hợp tác. Không được sử dụng các cụm từ gây nhầm lẫn với các loại hình tổ chức khác theo quy định của pháp luật Việt Nam để đặt tên tổ hợp tác.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn