Quỹ xã hội, quỹ từ thiện nào được phép thành lập chi nhánh?

Ngày hỏi:19/12/2019

Chúng tôi được cấp phép thành lập quỹ xã hội hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, dự định sắp tới sẽ mở lập chi nhánh ở huyện. Cho hỏi quỹ của chúng tôi có được phép thành lập chi nhánh không? Nhờ hỗ trợ!

  • Quỹ xã hội, quỹ từ thiện nào được phép thành lập chi nhánh?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 32 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định đối tượng quỹ được phép thành lập chi nhánh như sau:

   - Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh được thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với đặt trụ sở chính của quỹ và gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.

   - Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của quỹ; hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ. Quỹ chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

   - Hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi quỹ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh mới được thành lập chi nhánh. Do đó, quỹ của bạn được thành lập và hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh nên không được thành lập chi nhánh.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn