Sở hữu tên công ty

26/04/2022

Chào Anh/Chị, Công ty em là Công ty cổ phần thương mại ABC Đà Nẵng (em không tiện viết rõ tên, chỉ gọi chung là ABC). Trước đây là công ty con của công ty cổ phần ABC Đà Nẵng, đến tháng 11/2014 công ty mẹ rút vốn và hiện giờ công ty em hoạt động độc lập. Tuy nhiên khi rút vốn, công ty mẹ không nói gì đến việc phải thay đổi tên công ty, do vậy khi làm lại giấy đăng ký kinh doanh công ty em vẫn giữ nguyên tên cũ (đã được sở Kế hoạch đầu tư cấp phép và công ty mẹ cũ cũng không thấy phản đối) vì đây là một thương hiệu nổi tiếng trong ngành may mặc, sẽ có lợi nếu vẫn giữ tên đó. Vậy cho em hỏi:    - Công ty mẹ cũ có quyền yêu cầu công ty em thay đổi tên khác được không?    - Công ty em có thể gặp rắc rối pháp lý gì về việc sử dụng tên này? Rất mong nhận được sự tư vấn của các anh chị Trân trọng!

  • Chào bạn!

   Theo quy định tại Điều 147 Luật doanh nghiệp quy định về Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con thì:

   1. Tuỳ thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và pháp luật có liên quan.

   2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

   3. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

   4. Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.

   5. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

   Như vậy có thể thấy, công ty mẹ không có quyền yêu cầu công ty con thay đổi tên của mình khi khi không còn là cổ đông, thành viên của công ty con nữa, công ty bạn có thể sử dụng tên đã đăng ký.

   Thân ái!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn