Tài khoản 303 – Tài sản cố định thuê tài chính áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:08/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về tổ chức tài chính vi mô. Theo tôi được biết thì Bộ Tài chính vừa mới ban hành quy định về chế độ tài chính áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi Tài khoản 303 – Tài sản cố định thuê tài chính được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài khoản 303 – Tài sản cố định thuê tài chính áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 303 – Tài sản cố định thuê tài chính áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định thuê tài chính của TCVM theo nguyên giá.

   - Hạch toán tài khoản này thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 - Thuê tài sản.

   - Kế toán phải mở tài khoản chi tiết để theo dõi từng loại TSCĐ đi thuê tài chính.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   Nguyên giá TSCĐ đi thuê tài chính tăng.

   Bên Có:

   Nguyên giá TSCĐ đi thuê tài chính giảm do chuyển trả lại cho bên cho thuê khi hết hạn hợp đồng hoặc mua lại thành TSCĐ của TCVM.

   Số dư bên Nợ:

   Nguyên giá TSCĐ đi thuê tài chính hiện có ở TCVM tại thời điểm báo cáo.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 303 – Tài sản cố định thuê tài chính áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn