Tài khoản 311 - Công cụ, dụng cụ áp dụng tổ chức tài chính vi mô

26/04/2022

Tổ chức tài chính vi mô là một tổ chức chuyên cung cấp những dịch vụ tài chính vi mô, bao gồm có các khoản vay, tiết kiệm, và có thể là cả bảo hiểm vi mô tới những người nghèo. Được biết vừa có quy định về hệ thống tài khoản kế toán của tổ chức tài chính vi mô, anh chị cho tôi hỏi Tài khoản 311 - Công cụ, dụng cụ áp dụng tổ chức tài chính vi mô như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 311 - Công cụ, dụng cụ áp dụng tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của TCVM.

   - Kế toán nhập, xuất, tồn kho công cụ, dụng cụ trên Tài khoản 311 được thực hiện theo giá gốc. Nguyên tắc xác định giá gốc nhập kho công cụ, dụng cụ được thực hiện như quy định trong chuẩn mực “Hàng tồn kho”.

   - Kế toán nhập, xuất, tồn kho công cụ, dụng cụ phải phản ánh theo giá trị thực tế.

   - Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí quản lý.

   - Trường hợp công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán thì được ghi nhận vào Tài khoản 381 “Tài sản khác” và phân bổ dần vào chi phí trong kỳ.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn;

   - Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho;

   - Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê.

   Bên Có:

   - Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho hoạt động kinh doanh, cho thuê hoặc góp vốn;

   - Chiết khấu thương mại khi mua công cụ, dụng cụ được hưởng;

   - Trị giá công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán hoặc được người bán giảm giá;

   - Trị giá công cụ, dụng cụ thiếu phát hiện trong kiểm kê.

   Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ.

   Trên đây là quy định Tài khoản 311 - Công cụ, dụng cụ áp dụng tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn