Tài khoản 313 - Vật liệu áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:08/03/2019

Theo thông tin tôi được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn áp dụng kế toán cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định nay thì Tài khoản 313 - Vật liệu áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 311 - Công cụ, dụng cụ áp dụng tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   a. Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại vật liệu của TCVM.

   b. Kế toán nhập, xuất, tồn kho vật liệu trên Tài khoản 313 phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực “Hàng tồn kho”.

   c. Kế toán nhập, xuất, tồn kho vật liệu phải phản ánh theo giá trị thực tế.

   d. Không phản ánh vào tài khoản này đối với vật liệu không thuộc quyền sở hữu của TCVM như vật liệu nhận giữ hộ,...

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Trị giá thực tế của vật liệu nhập kho;

   - Trị giá vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê.

   Bên Có:

   - Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho dùng vào kinh doanh;

   - Trị giá vật liệu trả lại người bán hoặc được giảm giá hàng mua;

   - Chiết khấu thương mại vật liệu khi mua được hưởng;

   - Trị giá vật liệu hao hụt, mất mát phát hiện khi kiểm kê.

   Số dư bên Nợ:

   Trị giá thực tế của vật liệu tồn kho cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 313 - Vật liệu áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn