Tài khoản 351 - Các khoản phải thu bên ngoài của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:11/03/2019

Xin chào, em đang là kế toán viên cho tổ chức tài chính, theo thông tin em được biết thì Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho em hỏi theo quy định nay thì nguyên tắc và kế cấu Tài khoản 351 - Các khoản phải thu bên ngoài như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 351 - Các khoản phải thu bên ngoài của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản TCVM phải thu bên ngoài.

   - TCVM phải mở tài khoản chi tiết theo dõi từng đối tượng phải thu, từng khoản phải thu.

   - Trong kế toán chi tiết tài khoản này, kế toán phải tiến hành phân loại các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng hạn, khoản nợ khó đòi hoặc có khả năng không thu hồi được, để có căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc có biện pháp xử lý đối với khoản nợ phải thu không đòi được.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   Các khoản phải thu bên ngoài phát sinh.

   Bên Có:

   Số tiền phải thu bên ngoài đã thu được.

   Số dư bên Nợ:

   Số tiền còn phải thu bên ngoài cuối kỳ.

   Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền đã nhận trước hoặc số tiền đã thu nhiều hơn số phải thu (trường hợp cá biệt và trong chi tiết của từng đối tượng cụ thể).

   Trên đây là quy định về Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 351 - Các khoản phải thu bên ngoài của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn