Tài khoản 353 - Thuế GTGT được khấu trừ của tổ chức tài chính vi mô

26/04/2022

Tôi đang là kế toán viên cho tổ chức tài chính tại Tp.HCM, theo thông tin em được biết thì Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì nguyên tắc và kế cấu Tài khoản 353 - Thuế GTGT được khấu trừ như thế nào?

  • Tài khoản 353 - Thuế GTGT được khấu trừ của tổ chức tài chính vi mô
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 353 - Thuế GTGT được khấu trừ của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của TCVM.

   - Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào tài khoản 353. Cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

   - Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị tài sản được mua hoặc chi phí tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

   - Việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán, nộp thuế phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

   Bên Có:

   - Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ;

   - Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ;

   - Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào nhưng đã trả lại, được giảm giá;

   - Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.

   Số dư bên Nợ:

   Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn trả.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 353 - Thuế GTGT được khấu trừ của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn