Tài khoản 359 - Dự phòng rủi ro các khoản phải thu của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:11/03/2019

Tôi có chút thắc mắc mong được giải đáp: Được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 359 - Dự phòng rủi ro các khoản phải thu như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 359 - Dự phòng rủi ro các khoản phải thu áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   a. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập khoản dự phòng rủi ro cho các khoản phải thu của TCVM.

   b. Khi lập Báo cáo tài chính, TCVM xác định các khoản nợ phải thu khó đòi để trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi.

   c. TCVM trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của cơ chế tài chính hiện hành.

   d. Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi được thực hiện ở thời điểm lập Báo cáo tài chính.

   - Trường hợp khoản dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập ở cuối kỳ kế toán này lớn hơn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng chi phí quản lý.

   - Trường hợp khoản dự phòng phải thu khó đòi phải lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm chi phí quản lý.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Sử dụng dự phòng để xử lý các rủi ro các khoản phải thu.

   - Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã trích lập theo quy định.

   Bên Có:

   Số dự phòng được trích lập tính vào chi phí trong kỳ.

   Số dư Có:

   Phản ánh số dự phòng hiện có cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 359 - Dự phòng rủi ro các khoản phải thu của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn