Tài khoản 362 - Phải thu khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:11/03/2019

Được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 362 - Phải thu khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài khoản 362 - Phải thu khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 362 - Phải thu khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu gồm: các khoản tạm ứng, các khoản phải thu khác, như: Giá trị tài sản thiếu đã được phát hiện nhưng chưa xác định được nguyên nhân, phải chờ xử lý; Các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể gây ra như mất mát, hư hỏng vật tư, hàng hóa, tiền vốn,... đã được xử lý bắt bồi thường; Các khoản đã chi nhưng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thu hồi; Các khoản chi hộ phải thu hồi; Các khoản ký quỹ, thế chấp, cầm cố; Các khoản phải thu khác ngoài các khoản trên.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Giá trị các khoản tạm ứng;

   - Giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết;

   - Giá trị tài sản mang đi cầm cố, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược;

   - Phải thu của cá nhân, tập thể đối với tài sản thiếu đã xác định rõ nguyên nhân và có biên bản xử lý ngay;

   - Các khoản chi hộ bên thứ ba phải thu hồi;

   - Các khoản nợ phải thu khác.

   Bên Có:

   - Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý;

   - Giá trị tài sản cầm cố hoặc số tiền ký quỹ, ký cược đã nhận lại hoặc đã thanh toán;

   - Số tiền đã thu được về các khoản nợ phải thu khác;

   - Số tiền tạm ứng đã thu về.

   Số dư Nợ:

   Các khoản nợ phải thu khác chưa thu được cuối kỳ.

   Tài khoản này có thể có số dư Có. Số dư bên Có phản ánh số đã thu nhiều hơn số phải thu.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 362 - Phải thu khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn