Tài khoản 391 – Lãi và phí phải thu áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang làm việc tại tổ chức tài chính vi mô tại Thành phố Hồ Chí Minh, được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản hướng dẫn về chế độ kế toán cho tổ chứ tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì Tài khoản 391 – Lãi và phí phải thu được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tài khoản 391 – Lãi và phí phải thu áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 391 – Lãi và phí phải thu áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   a. Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi và phí phải thu của TCVM, bao gồm:

   - Lãi tiền gửi mà TCVM gửi tại NHNN và tại các TCTD khác;

   - Lãi cho vay, phí phải thu từ hoạt động tín dụng, dịch vụ;

   - Lãi và phí phải thu từ hoạt động ủy thác cho vay;

   - Lãi và phí phải thu từ hoạt động khác.

   b. Lãi phải thu được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

   c. Phí phải thu được ghi nhận trên cơ sở thời gian và số phí thực tế phải thu từng kỳ.

   d. Lãi và phí phải thu thể hiện số lãi dồn tích mà TCVM đã hạch toán vào doanh thu nhưng chưa được thanh toán.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   Số lãi và phí phải thu tính cộng dồn.

   Bên Có:

   Số tiền lãi và phí phải thu đã được trả.

   Số dư Nợ:

   Phản ánh số lãi và phí còn phải thu của TCVM cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 391 – Lãi và phí phải thu áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn