Tài khoản 415 - Vay cá nhân, các TCTD, tổ chức khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin chào anh chị, được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản hướng dẫn về chế độ kế toán cho tổ chứ tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì Tài khoản 415 - Vay cá nhân, các TCTD, tổ chức khác được quy định như thế nào?

Kim Linh - Lâm Đồng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 28 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 415 - Vay cá nhân, các TCTD, tổ chức khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   a. Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền TCVM vay của các cá nhân, TCTD, tổ chức khác.

   b. TCVM phải theo dõi chi tiết từng khoản vay theo kỳ hạn, đối tượng vay,...

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Số tiền nợ vay TCVM đã trả;

   - Chênh lệch giảm do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.

   Bên Có:

   - Số tiền TCVM vay các cá nhân, TCTD, tổ chức khác;

   - Chênh lệch tăng do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.

   Số dư Có:

   Phản ánh số tiền TCVM đang vay các cá nhân, TCTD, tổ chức khác cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 415 - Vay cá nhân, các TCTD, tổ chức khác áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn