Tài khoản 451 - Các khoản phải trả bên ngoài của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:14/03/2019

Chào ban Biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 451 - Các khoản phải trả bên ngoài như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 31 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 451 - Các khoản phải trả bên ngoài của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản TCVM phải trả bên ngoài.

   - Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu về XDCB cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu XDCB nhưng chưa nhận được hàng hoá, lao vụ.

   - Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua công cụ, dụng cụ, dịch vụ mua ngoài... trả tiền ngay (tiền mặt, séc hay chuyển khoản).

   - Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   Số tiền đã thanh toán cho người cung cấp.

   Bên Có:

   Các khoản phải trả.

   Số dư Có:

   Phản ánh các khoản còn phải trả cuối kỳ.

   Tài khoản này có thể có số dư Nợ. Số dư bên Nợ phản ánh số đã trả nhiều hơn số phải trả cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 451 - Các khoản phải trả bên ngoài của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn