Tài khoản 453 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:14/03/2019

Xin chào, theo thông tin tôi được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định nay thì nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 453 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 32 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 453 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm của TCVM.

   - TCVM chủ động tính, xác định và kê khai số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước theo luật định; Kịp thời phản ánh vào sổ kế toán số thuế phải nộp, đã nộp, được khấu trừ, được hoàn...

   - Các khoản thuế gián thu như thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế gián thu khác về bản chất là khoản thu hộ bên thứ ba. Vì vậy các khoản thuế gián thu được loại trừ ra khỏi số liệu về doanh thu gộp trên Báo cáo tài chính hoặc các báo cáo khác.

   - Đối với các khoản thuế được hoàn, được giảm, kế toán phải phân biệt rõ số thuế được hoàn, được giảm là thuế đã nộp ở khâu mua hay phải nộp ở khâu bán và thực hiện .

   - Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp và còn phải nộp.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ;

   - Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách Nhà nước;

   - Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp.

   Bên Có:

   Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

   Số dư bên Có:

   Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước cuối kỳ.

   Trong trường hợp cá biệt, Tài khoản 453 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) của Tài khoản 453 phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 453 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn