Tại sao Doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng lao động định kì?

26/04/2022

doanh nghiệp chúng tôi vừa qua có đợt thanh tra của Sở lao động Thương binh và xã hội kiểm tra, trong đó yêu cầu chúng tôi giải trình về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay (2013) công ty chúng tôi chưa hề báo cáo gì về tình hình sử dụng lao động. Vì vậy,việc báo cáo tình hình sử dụng lao động quy định ở đâu? Mức xử phạt đối với việc này như thế nào?

  • 1/ Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động

   + Căn cứ theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 6 Bộ Luật lao động quy định: Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương.

   Như vậy, kể từ khi thành lập và sau này hoạt động Doanh nghiệp vẫn phải báo cáo sử dụng lao động định kỳ.

   2/ Thời hạn báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ như sau:

   Căn cứ quy định điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm thì Người sử dụng lao động có trách nhiệm:

   + Trong vòng 30 ngày từ khi sử dụng lao động phải báo cáo với Sở lao động

   + 06 tháng hoặc hàng năm nộp báo cáo lên Sở lao động thương binh xã hội định kỳ.

   3/ Mức xử phạt hành chính hiện nay như thế nào?

   Căn cứ nghị định 95/2013/NĐ-CP – ngày 22 tháng 08 năm 2013 quy định về mức phạt đối với việc không nộp báo cáo tình hành thay đổi về người lao động như sau:

   Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
   a) Không lập sổ quản lý lao động, sổ lương hoặc không xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
   b) Không khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;
   c) Vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ tuyển dụng lao động theo quy định.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn