Tạm ngừng hoạt động kinh doanh có phải nộp thuế?

26/04/2022
Công ty tôi là công ty TNHH có 03 thành viên, để sắp xếp lại tổ chức và chuyển sang địa điểm mới nên công ty tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh 6 tháng có được không? Thủ tục như thế nào? Trong khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, công ty tôi có phải nộp thuế không? (Hoàng Minh - Hà Nội)
  • Luật gia Vũ Thị Nhung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh tham khảo, như sau:

   Luật doanh nghiệp năm 2014 (Luật số 68/2014/QH13)) quy định:

   “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo” (khoản 1 Điều 200)

   “Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác” (khoản 3 Điều 200)

   Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định:

   “Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký” (khoản 1 Điều 57)

   “Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh” (khoản 3 Điều 57)

   Trong trường hợp công ty anh sắp xếp lại tổ chức và chuyển sang địa điểm mới thì có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

   Khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh (chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh), đồng thời phải gửi kèm theo quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty anh vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ quy định tại khoản 3 Điều 200 Luật Doanh nghiệp.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn