Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có được không?

26/04/2022

Hiện tại Công ty tôi (Công ty TNHH 2TV trở lên) muốn tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tích lũy qua các năm) có được không? Và thủ tục như thế nào? Viêc tăng vốn này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Nhờ Thư viện pháp luật hỗ trợ giúp. Trân trọng cảm ơn!

  • Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có được không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

   "Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

   1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

   a) Tăng vốn góp của thành viên;

   b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

   2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác."

   Theo quy định nêu trên thì công ty TNHH 2TV của bạn có quyền được tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tức đây là vốn góp của các thành viên).

   Theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có thể hiểu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mà chuyển sang vốn góp thì có thể xem là "thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn".

   Căn cứ Khoản 9 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC cũng quy định như sau:

   Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn.

   Như vậy, tại thời điểm ghi tăng vốn, không chia lợi nhuận thì chưa phải kê khai, tính thuế TNCN. Chỉ kê khai, tính thuế TNCN khi cá nhân đó chuyển nhượng hoặc rút vốn khỏi công ty.

   Mời bạn tham khảo bài viết liên quan: Lợi nhuận chưa phân phối dùng tăng vốn điều lệ của công ty có đóng thuế TNCN hay không?

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn